WUSV Universal Sieger 9-11 Juni in Oostenrijk

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er VDH leden geinteresseerd in de deelname aan dit complete Wereldkampioenschap. Compleet omdat de veelzijdigheid van onze Duitse Herder hier beoordeeld wordt, africhting en exterieur ontmoeten elkaar op dit grote evenement.

Als teambegeleider hebben wij Bart Miggelbrink bereid gevonden, financile ondersteuning is er ook door bijdragen van CBA, CBK en Businessclub!

De onderhandelingen voor de teamkleding zijn in volle gang, kortom : we gaan ervoor!!

Natuurlijk is het organisatorisch belangrijk of wij met een voltallig team (6 deelnemers) afreizen of met een kleiner aantal. De sluiting inschrijving is op 01-05-2017, vr die tijd moet er al heel veel geregeld zijn. Denk aan kleding, denk aan onderkomen, etc.

Wij vragen het volgende : ben je van plan om te proberen je voor dit Wereldkampioenschap te selecteren, maak dit dan kenbaar aan de contactpersoon van de CBA Arie Veltman, arie@vdh.nl

Dit moet gebeuren vr 01-04, het verplicht jou natuurlijk tot niets.

Jo van Schijndel, Jos Timmer en Raymond Geesink zijn de VDH leden die inmiddels al kenbaar hebben gemaakt ervoor te gaan.

De grove voorwaarden tot deelname zijn : in de periode van 01-01-2017 tot en met 30-04-2017 deelname aan een ABC wedstrijd binnen de VDH met als eindresultaat minimaal een totaalscore van 250 punten, daarnaast in deze zelfde periode deelname aan een VDH Clubmatch met minimaal een "goed" als resultaat.

Mocht er (te)veel interesse zijn hebben wij een verdeelsleutel voor de resultatentelling om het uiteindelijke team samen te stellen.

Alle verdere info is natuurlijk te verkrijgen bij de CBA.

Namens de CBA en CBK, Toine Jonkers

PS : Inschrijving NKK sluit over 14 dagen : op 15 maart !!!!!!