Opleiding werkhondenkeurmeester.

 De Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer is voornemens op korte termijn een opleiding te starten voor werkhondenkeurmeester.
Aanmelden voor deze opleiding kan niet direct door de kandidaat bij de CWH maar moet op voordracht van een werkhondenvereniging, in ons geval dus de VDH.

Ieder VDH lid die interesse heeft en voldoet aan de voorwaarden gesteld in het "Keurmeesterreglement voor Werkhonden 2012" uitgegeven door de CWH / Raad van Beheer kan zich aanmelden bij de secretaris van de CBA, Arie Veltman arie@vdh.nl, dit voor 01-04-2012. Het reglement is te downloaden van de CWH of VDH site. Deze aanmelding dient digitaal te gebeuren en vergezeld te gaan van een beknopte levensbeschrijving, bevattende onder meer gegevens over leeftijd, burgerlijke stand, genoten schoolopleiding en maatschappelijke positie. Tevens dient er een uitgebreide beschrijving te worden gegeven van de activiteiten binnen de hondensport waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan de eisen genoemd onder artikel 3.1 a t/m c van het keurmeestereglement voor werkhonden 2012. 

De CBA

w.g. Toine Jonkers