Mededeling van het CBA/VDH

Beste Provinciale bestuurders, willen jullie onderstaand bericht verspreiden onder de kringgroepen?
 
 
 
Stemdreiging bij het inzetten van de aanval vanuit het rugtransport.
 
Beste africhters, afgelopen zondag is de terugkomdag voor de pakwerkers geweest.
Heel hard is gewerkt aan de zaken die voor verbetering vatbaar zijn, voor het grootste gedeelte waren deze zaken gebleken op de regiodagen.
Eén van deze onderwerpen was de aanval vanuit het rugtransport, het ontbreken van de voordreiging bij deze oefening was een rode draad op de regiodagen.
 
Bij het vaststellen van de mogelijke oorzaak hiervoor stuitten wij op het ontbreken van de stemdreiging in deze oefening.
Niet dat de stem het enige gereedschap tot dreigen is maar de mogelijkheid dat de stem bij de pakwerker zelf uitstraling opwekt is natuurlijk ook aanwezig.
Door deze reden hebben wij op de terugkomdag met alle aanwezige pakwerkers deze oefening met stemdreiging geoefend, het resultaat was in sommige gevallen verbluffend en eigenlijk in alle gevallen een verbetering.
 
Bij de evaluatie aan het einde van deze dag is de pakwerkers gevraagd of zij deze aanval vanuit het rugtransport de komende evenementen met of zonder stemdreiging wilde uitvoeren. Uit de reacties is gebleken dat een anntal pakwerkers de komende evenementen wel stemdreiging gaan geven bij deze oefening en anderen niet.
Geen probleem, variatie in het pakwerk is iets wat wij als CBA voor ogen hebben.
 
De reden van dit bericht is natuurlijk om jullie allemaal hierop attent te maken zodat het in de training opgenomen kan worden. Let wel het gaat dus zeker ook om de voordreiging met de stem hetgeen binnen de VDH al jaren niet meer gebruikelijk is geweest.
 

Als we kijken naar de komende hoofdevenementen, de Pre-Selektiewedstrijd bij Kgr. Terneuzen en het NKK bij Kgr. Frisiana, kunnen we daar het volgende over melden.

De Pre-Selektiewedstrijd blijft onveranderd, hier gelden de eisen van het WUSV programma dus zal er alleen stemdreiging worden gegeven als voordreiging bij het afstand stellen, de rest van het pakwerk zal zonder stem uitgevoerd worden.
 
Bij het NKK heeft de pakwerker van het korte werk IPO III, Aldwin Dekker, ervoor gekozen de aanval vanuit het rugtransport in te zetten met stemdreiging. Houd hier als deelnemer dus rekening mee bij jullie voorbereiding. Wellicht ten overvloede maar zoals ook eerder vermeld : deze pakwerker werkt met een rechtse mouw.
 
Met vriendelijke sportgroeten, de CBA.


w.g. Toine Jonkers