Mededeling van het CBA/VDH

NIAK 2011 VERZET.
 
Bij het bepalen van de datum van ons NIAK 2011 hebben wij destijds bewust gewacht totdat de datum van de BundesSiegerZuchtSchau bekend was. Daarna hebben wij gekozen voor het eerste weekend van september om deze twee evenementen niet in hetzelfde weekend te laten vallen.
Helaas moesten onze oosterburen de datum van dit topevenement wijzigen, daardoor vielen de beide evenementen toch samen.
 
Onze gedachtengang is niet gewijzigd en wij vinden het een slechte zaak dat vele VDH leden zouden moeten kiezen tussen het bezoeken van ons NIAK of het bezoeken van de BSZS.
 
Door deze reden hebben wij besloten om het NIAK een week te vervroegen, het NIAK 2011 zal plaatsvinden op 27 en 28 augustus.
In bijgevoegde planning is deze verandering aangebracht.
 
Namens de organiserende Kringgroep De Ypelaar, het HB en de CBA,
 
w.g. Toine Jonkers

(Dus het is geen 1 april mop !!!!!!)