Mededeling van het CBA/VDH

Reminder oproep WUSV teambegeleiding

De CBA heeft eind December een oproep gedaan voor kandidaten voor de functie van WUSV teambegeleider en
begeleider voor de Interland wedstrijd via de VDH site en de nieuwsbrief.

Er hebben zich inmiddels een aantal kandidaten gemeld en de CBA wil z.s.m. een besluit nemen inzake de toewijzing van deze kandidaten.

We willen graag een situatie creŽren die de teambegeleiding voldoende tijd geeft om zich goed voor te bereiden.

Wij verzoeken dan ook , indien er nog kandidaten zijn deze zich willen melden voor 15 april.

Aanmelding naar: cba@vdh.nl

w.g. Arie Veltman