Aan de hondensporters,

Per 1 december - Nieuwe regels voor contracten, lidmaatschap en abonnementen
Op initiatief van PvdA Tweede Kamerlid Martijn van Dam treedt vanaf 1 december 2011 de Wet Van Dam in werking waardoor de regels voor het verlengen van abonnementen en contracten wijzigen. Consumenten kunnen voortaan een abonnement dat stilzwijgend verlengd is maandelijks en gemakkelijker opzeggen.
Consumenten hebben voortaan het recht om na de eerste vaste contractperiode het abonnement te beëindigen met een opzegtermijn van maximaal een maand. Dit geldt bijvoorbeeld voor een abonnement bij een boekenclub of sportschool, maar ook voor het maandelijks ontvangen van producten als vitaminepillen en postzegels.

Wet Van Dam (PER 1 DECEMBER 2011)
Deze wet heeft alleen betrekking op consumenten. De nieuwe wet zorgt er onder andere voor dat je minder lang aan een stilzwijgende verlenging van een abonnement vastzit. En dat je sneller kunt opzeggen.
Let op: je kunt nog steeds een jaarcontract aangaan met een organisatie. De Wet Van Dam heeft betrekking op de periode na de eerste stilzwijgende verlenging. Waar het tot 1 december 2011 nog mogelijk was om een contract stilzwijgend met een jaar te verlengen, is dat nu beperkt tot maximaal 1 maand. De Wet Van Dam kent geen overgangsregeling. Ook bestaande contracten vallen onder deze regeling, en wel direct.
Voor het opzeggen van lidmaatschappen bij verenigingen (zoals bijvoorbeeld de ANWB, VDH, SV en NBG) gelden andere regels (verenigingsrecht). Hier blijft gelden dat een lidmaatschap met een jaar verlengd kan worden wanneer niet voor een bepaalde periode wordt opgezegd (voor de ANWB geldt bijvoorbeeld dat je voor 15 november moet hebben opgezegd, anders zit je ook het daarop volgende jaar vast aan je lidmaatschap).

Nieuwe regels voor de manier van opzeggen
Volgens de nieuwe regels moet je kunnen opzeggen op dezelfde manier als waarop het abonnement is afgesloten. Nu is het vaak zo dat een opzegging per brief verplicht wordt gesteld. Zelfs wanneer je het abonnement telefonisch of via een website hebt afgesloten. Dat mag niet meer vanaf 1 december 2011. Als je je online hebt aangemeld als klant, dan moet je ook online kunnen opzeggen.
Op opzeggen.nl tref je alle informatie per organisatie aan over opzeggen. Je kunt snel zoeken op naam van het bedrijf en je kunt altijd gebruik maken van een gratis opzegbrief. Steeds meer organisaties bieden op opzeggen.nl een gratis telefonieservice; je kunt bij deze bedrijven direct gratis telefonisch contact opnemen om je opzegging te regelen.

Nieuwe regels dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften
Voor dit soort abonnementen heeft de Wet Van Dam vanaf 1 december 2011 een aparte regel opgenomen. Het abonnement mag met maximaal 3 maanden stilzwijgend worden verlengd. Tot 1 december 2011 was de termijn voor stilzwijgende verlenging maximaal één jaar. Opzeggen moet uiterlijk voor het einde van de tweede maand van de verlenging, anders zit je weer 3 maanden vast aan het abonnement. Voor het stilzwijgend verlengen voor onbepaalde tijd van een abonnement op dag-, nieuws, weekbladen en tijdschriften, geldt hetzelfde als bij andere abonnementen: het mag zolang de overeenkomst op te zeggen is met 1 maand opzegtermijn.
Proefabonnementen mogen straks helemaal niet meer stilzwijgend worden verlengd. Volgens de nieuwe regels stopt het proefabonnement vanzelf na de afgesproken proefperiode.

Nieuwe regels voor sportscholen
Ook al spreekt een sportschool over een lidmaatschap, meestal is het geen vereniging maar gewoon een bedrijf. In dat geval is de Wet Van Dam dus gewoon van toepassing. Je ‘lidmaatschap’ mag gerust met een jaar verlengd worden, maar na het eerste contractjaar geldt een opzegtermijn van 1 maand. Heb je voor een heel jaar betaald maar zeg je halverwege op? Dan is de sportschool verplicht je het resterende bedrag terug te betalen.

LINKS
http://www.opzeggen.nl/wet-van-dam

 

Sportgroeten,

Yvon Schultz