Aan de hondensporters,

"Wereldkampioenschap Universal Sieger 2013".

Dit WUSV Wereldkampioenschap wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd en wel door onze zuiderburen, de VVDH van België.

Tot nu toe hebben wij als VDH nog niet deelgenomen aan dit kampioenschap, de reden hiervan is dat de zowel de Commissaris Kynologie als de Commissaris Africhting pas enkele jaren in deze functies actief zijn en dit kampioenschap niet bovenaan de actielijst van de nieuwe CBK en CBA stond.

In het laatste overleg tussen de CBK en CBA is deze situatie veranderd, de Universal Sieger stond als hoofdpunt op de agenda en het uitgewerkte voorstel om deel te nemen aan dit wereldkampioenschap is aan het HB gepresenteerd. Het HB reageerde positief en enthousiast dus willen wij de VDH heel graag vertegenwoordigd zien op dit Wereldkampioenschap in 2013.

Onze zuiderburen maken op de volgende manier reclame voor dit evenement:

Geachte liefhebber van de Duitse Herdershond,

Van 14 tot en met 16 juni 2013 organiseert de Koninklijke Vereniging Voor Duitse Herdershonden (V.V.D.H. vzw) de derde editie van de W.U.S.V. Universal Sieger in het voetbalstadion van KFC Diest.
Deze manifestatie moet het hoogtepunt worden in het 80 jarig bestaan van de in 1933 opgerichte V.V.D.H.

Uiteraard is de Duitse Herdershond vooral bij het grote publiek bekend voor zijn uitstekende kwaliteiten als werkhond zoals politiehond, drugshond, bewakingshond, speurhond of geleidehond voor personen met een handicap.

Waar vroeger de fokkerij en show en de africhting van de Duitse Herdershonden veeleer als aparte groepen optraden, is het de bedoeling om via de W.U.S.V. Universal Sieger te komen tot een Duitse Herdershond die zowel op kynologisch vlak als op vlak van zijn diverse kwaliteiten een kampioen op wereldvlak kan zijn.
Men zou bijna zeggen: de ideale Duitse Herdershond.

Er worden diverse standhouders verwacht die hun waren kunnen aanprijzen in het stadion.

Er wordt voorzien in een verzorgde standplaats voor deelnemers met Mobilhome of caravan en er staan catering mogelijkheden voor de deelnemers ter beschikking in het stadion.

Wij zijn er van overtuigd dat ook u uw steun, op welke manier dan ook, wil bijdragen tot het succes van deze W.U.S.V. Universal Sieger 2013, die voor de eerste maal in de geschiedenis naar België, naar Vlaanderen, naar Diest, naar de V.V.D.H. komt.

Alvast bij voorbaat hartelijk dank hiervoor en hopelijk tot ziens tijdens de manifestatie.

Jef Leirs
Algemeen Voorzitter V.V.D.H.

- Poster
- Dia voorstelling

 

 

Wij als commissies en HB hopen dat er binnen onze rasvereniging interesse bestaat om deel te nemen aan dit “nieuwe” evenement. Voor dit jaar hebben wij de inschrijfvoorwaarden bepaald, zij zijn hieronder vermeld.

Wij zien dit jaar als een try-out, dus eerst polsen of er voldoende interesse bestaat om een team van 5 leden samen te stellen.

In de begroting van de VDH is dit Kampioenschap (nog) niet opgenomen, vergoedingen worden dus in 2013 niet gegeven maar juist omdat deze wedstrijd dit jaar in België gehouden wordt lijkt het voor ons haalbaar voor de deelnemers.

Aanmelden voor deelname tot kwalificatie voor het voornoemde team, kan per direct bij de secretaris van de CBA (Arie@vdh.nl).

Voor deelname en kwalificeren in 2013 geldt :

  • De eigenaar / deelnemer moet lid zijn van de VDH, de hond moet een raszuivere Duitse Herder zijn.
  • Minstens een totaalkwalificatie GOED behaald op een door de VDH georganiseerde ABC wedstrijd in de klasse IPO III in de periode 01-01-2013 tot 20-05-2013. Hieronder vallen natuurlijk ook de eerste Pré-Selectiewedstrijd, het NKK of het PAK waarbij het NKK als ABC Wedstrijd gezien wordt.
  • een erkende, gunstige uitslag voor zowel HD als ED,
  • Minstens een kwalificatie GOED in de gebruikshondenklasse op een door de VDH georganiseerde Nederlandse clubmatch behaald in de periode 01-01-2013 tot 20-05-2013 in 2013

Sluitingsdatum inschrijving is 20-05-2013.

 

De 5 hoogst gekwalificeerden zullen voor deelname aan het team in aanmerking komen.
De bepaling (berekening) van die hoogst gekwalificeerde gebeurt in 2013 als volgt :

( Berekening volgens formule / factor 50 )

Exterieur :

( N : Clubmatch + 1 – P : Clubmatch ) / N : Clubmatch ) x 50 = puntenaantal

Voorbeelden :

20 deelnemers en een 1e plaats a ( 20 +1 – 1 ) /20 ) x 50 = 50,0 punten
20 deelnemers en een 10e plaats a ( 20 +1 – 10 ) /20 ) x 50 = 27,5 punten
20 deelnemers en een 20e plaats a ( 20 +1 – 20 ) /20 ) x 50 = 2,5 punten

Africhting :

( N : ABC wedstrijd + 1 – P : ABC wedstrijd ) / N : ABC wedstrijd ) x 50 = puntenaantal

( N : PAK + 1 – P : PAK) / N : PAK ) x 60 = puntenaantal

( N : Pré + 1 – P : Pré ) / N : Pré) x 70 = puntenaantal

Voorbeelden :

15 deelnemers en een 1e plaats a ( 15 +1 – 1 ) /15 ) x 50 = 50,0 punten
15 deelnemers en een 10e plaats a ( 15 +1 – 10 ) /15 ) x 50 = 20,0 punten

Legenda :

N : Clubmatch GHkl = aantal geplaatste en gekwalificeerde honden. P : Clubmatch GHkl = behaalde plaatsering.
N : ABC wedstrijd = Aantal aanwezige deelnemers. ABC wedstrijd = behaalde plaatsering.

 

Met deze - van de SV Universal Sieger reglementen afgeleide - reglementering voor het jaar 2013, wil de VDH zowel de exterieur als africhting georiënteerde VDH’er motiveren, om de Duitse herdershond universeel te presenteren.

De voorstelling van de Duitse herdershond als de meest universele (veelzijdige) hond als oorspronkelijk fok doel, moet daarmee ook voor een ieder nog duidelijker zichtbaar worden !

Wij hopen op vele inschrijvingen,

Namens de CBK en CBA , Toine Jonkers CA