sitemap WUSVselectie2007  
Aan alle VDH leden                                                                                           Persingen,  02/07/07
 

Betreft  : Annulering WUSV-Selectiewedstrijd 2007
Onze ref : GH/ 07-002004

Geachte VDH leden,

Na de twee gehouden Pré- Selectiewedstrijden voor uitzending naar het WUSV- kampioenschap 
hebben zich maximaal vier kandidaten kunnen selecteren voor de WUSV- Selectiewedstrijd
van 25/26 augustus 2007. Er kunnen zich dus nooit méér kandidaten selecteren. 
Wij zullen dan ook de WUSV- Selectiewedstrijd geen doorgang laten vinden in 2007.
De vier kandidaten die ons land zullen gaan vertegenwoordigen op het WUSV- Kampioenschap
in Slowakije zijn:

- Robbie de Jong met Orthan vom Haus Valkenplatz
- Toon Verhagen met Onix vom Haus Valkenplatz
- Toine Jonkers met Casper vom Matschenka
- Dirk de Groot met Brittney van de Mooshoeve 

Het HB/CBA heeft hier de onderstaande motivatie voor:

- De selectieprocedure is primair bedoeld om bij een teveel aan kandidaten die aan de gestelde
  kwaliteitsnorm voldoen, uit deze kandidaten de besten te selecteren tot het toegestane aantal is bereikt.

- De WUSV- Selectiewedstrijd is niet bedoeld om kandidaten de deelname aan het 
  WUSV- kampioenschap te onthouden.

- De geselecteerde kandidaten hebben voldaan aan de voorwaarden om aan de WUSV-Selectiewedstrijd
  deel te nemen en voldoen daarmee aan de gestelde kwaliteitsnorm.

- Doorgang van de WUSV- Selectiewedstrijd is niet noodzakelijk omdat er geen overschot is aan kandidaten.

- Het wel houden van de WUSV- Selectiewedstrijd, zou echter wel kunnen veroorzaken dat bij pech er
  nog kandidaten zouden moeten afvallen, wat primair niet de bedoeling kan zijn van deze wedstrijd.

Naast de niet te verantwoorden kosten, levert het doorgaan van de WUSV- Selectiewedstrijd 
(omdat dit nu eenmaal zo staat beschreven) in deze situatie geen enkele meerwaarde op. 
De CBA heeft het VDH Hoofdbestuur dan ook geadviseerd om in deze af te wijken van het reglement, 
omdat de huidige omstandigheden dit rechtvaardigen.

Tevens zal de CBA, het VDH Hoofdbestuur de aangepaste selectie voorstellen doen toekomen voor de AV van 
24-11-2007 om deze patstellingen in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen.
 

Met vriendelijke sportgroeten. 

Hoogachtend,
Namens het hoofdbestuur 
van de VDH

G.W.M. Hofman-Knoop secretaris
 
 

PS: De WUSV- Selectiewedstrijd 2008 zal door kringgroep “De Oude Maas” georganiseerd gaan worden.